Play Video
1
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
::2012/10/23::
Play Video
2
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
::2014/03/16::
Play Video
3
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
::2011/03/25::
Play Video
4
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
::2012/10/24::
Play Video
5
LỄ TANG CỐ MẪU HỌ NGUYỄN LÀNG VĂN QUỲ 09/2014
LỄ TANG CỐ MẪU HỌ NGUYỄN LÀNG VĂN QUỲ 09/2014
::2014/09/27::
Play Video
6
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
::2013/05/17::
Play Video
7
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
::2013/05/17::
Play Video
8
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
::2012/02/09::
Play Video
9
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
::2014/05/14::
Play Video
10
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
::2013/05/26::
Play Video
11
CHUA NGUYET-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA NGUYET-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
12
ĐỊA TIÊN THÁNH MẪU VĂN
ĐỊA TIÊN THÁNH MẪU VĂN
::2012/12/01::
Play Video
13
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
::2014/06/26::
Play Video
14
Talk Vietnam - Giáo sư Vũ Hà Văn, đỉnh cao mới của toán học Việt Nam
Talk Vietnam - Giáo sư Vũ Hà Văn, đỉnh cao mới của toán học Việt Nam
::2013/03/08::
Play Video
15
Tuyển chọn các mẫu diễn văn, bài phát biểu mẫu khai mạc, bế mạc, khải giảng, hội nghị, lễ lớn
Tuyển chọn các mẫu diễn văn, bài phát biểu mẫu khai mạc, bế mạc, khải giảng, hội nghị, lễ lớn
::2013/08/25::
Play Video
16
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
::2011/12/18::
Play Video
17
Ôn tập môn Văn học - Nghị luận xã hội "Tình mẫu tử trong xã hội hiện đại ngày nay"
Ôn tập môn Văn học - Nghị luận xã hội "Tình mẫu tử trong xã hội hiện đại ngày nay"
::2014/03/02::
Play Video
18
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
19
Văn Mẫu Âu Cơ
Văn Mẫu Âu Cơ
::2014/01/15::
Play Video
20
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
::2013/05/28::
Play Video
21
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
22
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
::2013/12/26::
Play Video
23
Hát văn dâng Mẫu Thoải - Đền Dầm
Hát văn dâng Mẫu Thoải - Đền Dầm
::2012/07/07::
Play Video
24
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
::2012/11/24::
Play Video
25
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
::2013/12/23::
Play Video
26
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
::2014/02/28::
Play Video
27
Hát Chầu Văn Hầu Mẫu Giá Quan Đệ Tam Thoải Phủ
Hát Chầu Văn Hầu Mẫu Giá Quan Đệ Tam Thoải Phủ
::2012/11/11::
Play Video
28
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
::2013/05/26::
Play Video
29
Lễ khai giảng trường Mẫu Giáo Bách Khoa
Lễ khai giảng trường Mẫu Giáo Bách Khoa
::2014/09/19::
Play Video
30
Văn mẫu - tả người  - tả bác nông dân cày ruộng
Văn mẫu - tả người - tả bác nông dân cày ruộng
::2014/06/11::
Play Video
31
Chầu văn : Văn thờ - Thỉnh 3 giá Mẫu và hát văn Quan Đệ Nhất
Chầu văn : Văn thờ - Thỉnh 3 giá Mẫu và hát văn Quan Đệ Nhất
::2012/11/01::
Play Video
32
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
::2012/06/12::
Play Video
33
Trường NN Quốc Tế ĐƯỜNG MINH - Chương trình anh văn mẫu giáo - clip2
Trường NN Quốc Tế ĐƯỜNG MINH - Chương trình anh văn mẫu giáo - clip2
::2012/05/15::
Play Video
34
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Giám Sát - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Giám Sát - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
35
2014 07 Ký Sự Bức Thông Điệp Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu, Phụng Thờ Sư Trưởng
2014 07 Ký Sự Bức Thông Điệp Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu, Phụng Thờ Sư Trưởng
::2014/08/22::
Play Video
36
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2013/12/11::
Play Video
37
Ngay Thanh Mau Missouri Lan Thu 37 2014
Ngay Thanh Mau Missouri Lan Thu 37 2014
::2014/08/15::
Play Video
38
Trồng bòn bon xem vườn dừa của nông dân trương văn mẫu
Trồng bòn bon xem vườn dừa của nông dân trương văn mẫu
::2014/04/30::
Play Video
39
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
::2011/12/19::
Play Video
40
Lớp Anh Văn mẫu giáo
Lớp Anh Văn mẫu giáo
::2014/07/19::
Play Video
41
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2014/02/16::
Play Video
42
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
::2013/05/26::
Play Video
43
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
::2013/09/04::
Play Video
44
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
::2013/11/26::
Play Video
45
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2014 , Marian Days 6-8-2014
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2014 , Marian Days 6-8-2014
::2014/08/12::
Play Video
46
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 1-3
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 1-3
::2013/10/07::
Play Video
47
mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất download
mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất download
::2013/08/29::
Play Video
48
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
49
Văn Thỉnh Mẫu   Vân Quyền
Văn Thỉnh Mẫu Vân Quyền
::2014/04/16::
Play Video
50
Luyện nói tiếng Anh - Phương pháp học thuộc câu mẫu - Mẫu câu theo cấu trúc ngữ pháp (câu 01-20)
Luyện nói tiếng Anh - Phương pháp học thuộc câu mẫu - Mẫu câu theo cấu trúc ngữ pháp (câu 01-20)
::2014/03/29::
NEXT >>
RESULTS [51 .. 101]
From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Vu Van Mau)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is , but is often simplified to Vu in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Mẫu.
Vũ Văn Mẫu
Prime Minister of the Republic of Vietnam
In office
28 April 1975 – 30 April 1975
President Dương Văn Minh
Preceded by Nguyễn Bá Cẩn
Succeeded by Huỳnh Tấn Phát (as Chairman of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam)
Personal details
Born (1914-07-25)25 July 1914
Hanoi, French Indochina
Died 20 August 1998(1998-08-20) (aged 84)
Paris, France
Alma mater University of Paris

Vũ Văn Mẫu (25 July 1914 – 20 August 1998) was the last Prime Minister of South Vietnam and served under President Dương Văn Minh.

Biography[edit]

Vũ Văn Mẫu was born in 1914 in Hanoi, Indochina. He earned a doctorate in law from the University of Paris and practiced law in Hanoi. After Vietnam’s partition in 1954, he moved to Saigon with his family and joined the Faculty of Law at the University of Saigon, where he became the Dean of the Faculty. He was recognized as an expert in civil and historical law. After several years as a professor he then became a local Saigon judge, rising through the ranks to become Judge of the Saigon Superior Court. During his legal career and even during retirement and exile, he authored a number of books, including one entitled Vietnamese Civil Law.[citation needed]

Political career[edit]

Mẫu was South Vietnam's ambassador to the United Kingdom, Belgium and the Netherlands in the 1960s.[1]

In the early 1970s, he was elected Senator of the Republic where he became a prominent national politician. In 1975, he became Prime Minister of the Republic of Vietnam under President Dương Văn Minh.[citation needed]

Exile[edit]

Vũ Văn Mẫu moved to Paris in 1988, where he died on 20 August 1998, at age 84.[1]

References[edit]

Political offices
Preceded by
Nguyễn Bá Cẩn
Prime Minister of the Republic of Vietnam
1975
Succeeded by
Huỳnh Tấn Phát
Wikipedia content is licensed under the GFDL License
Powered by YouTube
LEGAL
  • Mashpedia © 2014