Play Video
1
Bài giảng mẫu môn Ngữ văn   Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
Bài giảng mẫu môn Ngữ văn Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
::2014/07/07::
Play Video
2
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
::2014/03/16::
Play Video
3
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
::2012/10/23::
Play Video
4
Văn Công Đồng - Thỉnh Mẫu
Văn Công Đồng - Thỉnh Mẫu
::2013/12/10::
Play Video
5
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
::2012/10/24::
Play Video
6
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
::2014/05/14::
Play Video
7
mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất download
mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất download
::2013/08/30::
Play Video
8
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
::2012/11/24::
Play Video
9
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
::2013/05/17::
Play Video
10
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
::2011/12/19::
Play Video
11
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
::2013/12/26::
Play Video
12
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
::2013/05/17::
Play Video
13
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
::2012/02/09::
Play Video
14
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
::2013/07/04::
Play Video
15
Văn mẫu - tả người  - tả bác nông dân cày ruộng
Văn mẫu - tả người - tả bác nông dân cày ruộng
::2014/06/11::
Play Video
16
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-5
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-5
::2013/10/07::
Play Video
17
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
::2013/05/26::
Play Video
18
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 2
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 2
::2014/06/27::
Play Video
19
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
::2011/03/25::
Play Video
20
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 1-5
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 1-5
::2013/10/07::
Play Video
21
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
::2014/06/26::
Play Video
22
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
::2012/10/18::
Play Video
23
Văn Mẫu Âu Cơ
Văn Mẫu Âu Cơ
::2014/01/16::
Play Video
24
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
::2011/12/20::
Play Video
25
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
::2014/06/10::
Play Video
26
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
::2014/01/16::
Play Video
27
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
::2013/09/05::
Play Video
28
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
::2014/06/27::
Play Video
29
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
::2014/02/28::
Play Video
30
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
::2014/06/20::
Play Video
31
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P1
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P1
::2014/06/20::
Play Video
32
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
::2014/05/22::
Play Video
33
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P3
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P3
::2014/06/20::
Play Video
34
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuan HInh: Giá hầu Ông Hoàng mười_01
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuan HInh: Giá hầu Ông Hoàng mười_01
::2011/12/20::
Play Video
35
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
36
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013 mới phát hành
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013 mới phát hành
::2013/08/27::
Play Video
37
Vũ khúc Trống Cơm của Lớp mẫu Giáo TVNVL
Vũ khúc Trống Cơm của Lớp mẫu Giáo TVNVL
::2013/06/05::
Play Video
38
Bài giảng mẫu Tiểu học   Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
Bài giảng mẫu Tiểu học Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
::2014/07/07::
Play Video
39
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2014/02/16::
Play Video
40
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
41
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2014/01/20::
Play Video
42
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Văn Chương (Phần 1)
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Văn Chương (Phần 1)
::2014/04/18::
Play Video
43
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
44
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2013/12/29::
Play Video
45
Văn Thỉnh Mẫu   Vân Quyền
Văn Thỉnh Mẫu Vân Quyền
::2014/04/16::
Play Video
46
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
::2013/05/26::
Play Video
47
Xuân Nhân - Diễn văn nghệ trường Mẫu giáo Thiên Hương
Xuân Nhân - Diễn văn nghệ trường Mẫu giáo Thiên Hương
::2013/02/08::
Play Video
48
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2013/12/12::
Play Video
49
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ
::2013/09/07::
Play Video
50
văn nghệ ngày 28/01/2014 trường Mẫu Giáo An Thạnh
văn nghệ ngày 28/01/2014 trường Mẫu Giáo An Thạnh
::2014/02/14::
NEXT >>
RESULTS [51 .. 101]
From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Vu Van Mau)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is , but is often simplified to Vu in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Mẫu.
Vũ Văn Mẫu
Prime Minister of the Republic of Vietnam
In office
28 April 1975 – 30 April 1975
President Dương Văn Minh
Preceded by Nguyễn Bá Cẩn
Succeeded by Huỳnh Tấn Phát (as Chairman of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam)
Personal details
Born (1914-07-25)25 July 1914
Hanoi, French Indochina
Died 20 August 1998(1998-08-20) (aged 84)
Paris, France
Alma mater University of Paris

Vũ Văn Mẫu (25 July 1914 – 20 August 1998) was the last Prime Minister of South Vietnam and served under President Dương Văn Minh.

Biography[edit]

Vũ Văn Mẫu was born in 1914 in Hanoi, Indochina. He earned a doctorate in law from the University of Paris and practiced law in Hanoi. After Vietnam’s partition in 1954, he moved to Saigon with his family and joined the Faculty of Law at the University of Saigon, where he became the Dean of the Faculty. He was recognized as an expert in civil and historical law. After several years as a professor he then became a local Saigon judge, rising through the ranks to become Judge of the Saigon Superior Court. During his legal career and even during retirement and exile, he authored a number of books, including one entitled Vietnamese Civil Law.[citation needed]

Political career[edit]

Mẫu was South Vietnam's ambassador to the United Kingdom, Belgium and the Netherlands in the 1960s.[1]


] In the early 1970s, he was elected Senator of the Republic where he became a prominent national politician. In 1975, he became Prime Minister of the Republic of Vietnam under President Dương Văn Minh.[citation needed]

Exile[edit]

Vũ Văn Mẫu moved to Paris in 1988, where he died on 20 August 1998, at age 84.[1]

References[edit]

Political offices
Preceded by
Nguyễn Bá Cẩn
Prime Minister of the Republic of Vietnam
1975
Succeeded by
Huỳnh Tấn Phát
Wikipedia content is licensed under the GFDL License
Powered by YouTube
LEGAL
  • Mashpedia © 2014