Play Video
1
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
::2014/03/16::
Play Video
2
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
::2012/10/23::
Play Video
3
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
::2012/10/24::
Play Video
4
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
::2012/02/09::
Play Video
5
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
::2013/05/17::
Play Video
6
Hầu Văn Mẫu
Hầu Văn Mẫu
::2014/08/25::
Play Video
7
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
::2013/05/26::
Play Video
8
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
::2014/06/26::
Play Video
9
Một Mai Em Đi - Hồ Hoàng Yến - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Một Mai Em Đi - Hồ Hoàng Yến - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2013/08/21::
Play Video
10
Hướng dẫn viết văn tả con gà trống - Văn mẫu lớp 4
Hướng dẫn viết văn tả con gà trống - Văn mẫu lớp 4
::2014/05/12::
Play Video
11
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
::2013/05/17::
Play Video
12
Văn Nghệ Giáng Sinh 2013 - Vũ Khúc Quê Hương - Giới Hiền Mẫu
Văn Nghệ Giáng Sinh 2013 - Vũ Khúc Quê Hương - Giới Hiền Mẫu
::2014/01/22::
Play Video
13
Tuyển chọn các mẫu diễn văn, bài phát biểu mẫu khai mạc, bế mạc, khải giảng, hội nghị, lễ lớn
Tuyển chọn các mẫu diễn văn, bài phát biểu mẫu khai mạc, bế mạc, khải giảng, hội nghị, lễ lớn
::2013/08/25::
Play Video
14
Talk Vietnam - Giáo sư Vũ Hà Văn, đỉnh cao mới của toán học Việt Nam
Talk Vietnam - Giáo sư Vũ Hà Văn, đỉnh cao mới của toán học Việt Nam
::2013/03/08::
Play Video
15
ĐỊA TIÊN THÁNH MẪU VĂN
ĐỊA TIÊN THÁNH MẪU VĂN
::2012/12/01::
Play Video
16
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
17
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
18
Hát Văn Thiên Y Thánh Mẫu part 2
Hát Văn Thiên Y Thánh Mẫu part 2
::2013/05/26::
Play Video
19
Văn: Thỉnh Mẫu - Quan Đệ Tam - Ngọc Bích
Văn: Thỉnh Mẫu - Quan Đệ Tam - Ngọc Bích
::2014/11/11::
Play Video
20
Hầu Đồng Hát Văn 36 Hầu Bóng Giá Hầu Chầu Lục - Giao Lưu Hát Văn Hầu Bóng Đạo Mẫu VN
Hầu Đồng Hát Văn 36 Hầu Bóng Giá Hầu Chầu Lục - Giao Lưu Hát Văn Hầu Bóng Đạo Mẫu VN
::2013/01/23::
Play Video
21
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
::2012/10/18::
Play Video
22
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
::2011/12/18::
Play Video
23
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
::2012/06/12::
Play Video
24
Hát Văn Hầu Đồng : Hầu giá Cô Bé Sapa Tại Đền Mẫu Lào Cai Thanh Đồng Nguyễn Hải Thùy
Hát Văn Hầu Đồng : Hầu giá Cô Bé Sapa Tại Đền Mẫu Lào Cai Thanh Đồng Nguyễn Hải Thùy
::2014/05/21::
Play Video
25
Hát văn dâng Mẫu Thoải - Đền Dầm
Hát văn dâng Mẫu Thoải - Đền Dầm
::2012/07/07::
Play Video
26
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
::2014/02/28::
Play Video
27
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
Ngày Cuối 30-4-1975 Giải Phóng Sài Gòn Và Thống Nhất Đất Nước
::2012/11/24::
Play Video
28
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
::2013/12/26::
Play Video
29
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
::2011/03/25::
Play Video
30
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
::2013/11/26::
Play Video
31
Hầu Giá cô đôi Giao Lưu Hát Văn Hầu Bóng Đạo Mẫu VN
Hầu Giá cô đôi Giao Lưu Hát Văn Hầu Bóng Đạo Mẫu VN
::2013/01/27::
Play Video
32
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
::2011/12/19::
Play Video
33
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
::2013/12/23::
Play Video
34
Chầu văn : Văn thờ - Thỉnh 3 giá Mẫu và hát văn Quan Đệ Nhất
Chầu văn : Văn thờ - Thỉnh 3 giá Mẫu và hát văn Quan Đệ Nhất
::2012/11/01::
Play Video
35
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2014 , Marian Days 7-8-2014
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2014 , Marian Days 7-8-2014
::2014/08/12::
Play Video
36
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Giám Sát - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Giám Sát - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
37
Lễ khai giảng trường Mẫu Giáo Bách Khoa
Lễ khai giảng trường Mẫu Giáo Bách Khoa
::2014/09/19::
Play Video
38
Mộc Ân Thanh Đồng : Nguyễn Lưu Khoa Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu. CameraThanhAn : 0986.19.69.79
Mộc Ân Thanh Đồng : Nguyễn Lưu Khoa Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu. CameraThanhAn : 0986.19.69.79
::2014/01/20::
Play Video
39
Hầu Đồng Hát Văn 36 Hầu Bóng Hầu Giá Chầu Đệ Nhị Giao Lưu Hát Văn Đạo Mẫu VN
Hầu Đồng Hát Văn 36 Hầu Bóng Hầu Giá Chầu Đệ Nhị Giao Lưu Hát Văn Đạo Mẫu VN
::2013/02/18::
Play Video
40
Hát Chầu Văn Hầu Bóng : Đồng Thầy : Trần Vũ Tiến Hầu Giá Quan Tam Phủ
Hát Chầu Văn Hầu Bóng : Đồng Thầy : Trần Vũ Tiến Hầu Giá Quan Tam Phủ
::2014/11/12::
Play Video
41
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
::2013/05/28::
Play Video
42
Trường NN Quốc Tế ĐƯỜNG MINH - Chương trình anh văn mẫu giáo - clip2
Trường NN Quốc Tế ĐƯỜNG MINH - Chương trình anh văn mẫu giáo - clip2
::2012/05/15::
Play Video
43
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
::2013/09/04::
Play Video
44
Hát Văn Hầu Đồng : Hầu Giá Chúa Đệ Nhất Tây Thiên Tại Đền Mẫu Hòa Bình Thanh Đồng Thanh Huyền
Hát Văn Hầu Đồng : Hầu Giá Chúa Đệ Nhất Tây Thiên Tại Đền Mẫu Hòa Bình Thanh Đồng Thanh Huyền
::2014/09/25::
Play Video
45
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
::2013/05/26::
Play Video
46
bé mẫu giáo trung văn múa  hát về đảo xa
bé mẫu giáo trung văn múa hát về đảo xa
::2014/08/29::
Play Video
47
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
::2011/08/23::
Play Video
48
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Thanh Ngoan - Khắc Tư
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Thanh Ngoan - Khắc Tư
::2014/03/15::
Play Video
49
Minh Tâm hát văn - Đạo Mẫu Hầu Bóng VN - ĐT : Đào Nguyên Tú.VOB.
Minh Tâm hát văn - Đạo Mẫu Hầu Bóng VN - ĐT : Đào Nguyên Tú.VOB.
::2012/05/27::
Play Video
50
Lớp Anh Văn mẫu giáo
Lớp Anh Văn mẫu giáo
::2014/07/19::
NEXT >>
RESULTS [51 .. 101]
From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Vu Van Mau)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is , but is often simplified to Vu in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Mẫu.


Vũ Văn Mẫu
Prime Minister of the Republic of Vietnam
In office
28 April 1975 – 30 April 1975
President Dương Văn Minh
Preceded by Nguyễn Bá Cẩn
Succeeded by Huỳnh Tấn Phát (as Chairman of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam)
Personal details
Born (1914-07-25)25 July 1914
Hanoi, French Indochina
Died 20 August 1998(1998-08-20) (aged 84)
Paris, France
Alma mater University of Paris

Vũ Văn Mẫu (25 July 1914 – 20 August 1998) was the last Prime Minister of South Vietnam and served under President Dương Văn Minh.

Biography[edit]

Vũ Văn Mẫu was born in 1914 in Hanoi, Indochina. He earned a doctorate in law from the University of Paris and practiced law in Hanoi. After Vietnam’s partition in 1954, he moved to Saigon with his family and joined the Faculty of Law at the University of Saigon, where he became the Dean of the Faculty. He was recognized as an expert in civil and historical law. After several years as a professor he then became a local Saigon judge, rising through the ranks to become Judge of the Saigon Superior Court. During his legal career and even during retirement and exile, he authored a number of books, including one entitled Vietnamese Civil Law.[citation needed]

Political career[edit]

Mẫu was South Vietnam's ambassador to the United Kingdom, Belgium and the Netherlands in the 1960s.[1]

In the early 1970s, he was elected Senator of the Republic where he became a prominent national politician. In 1975, he became Prime Minister of the Republic of Vietnam under President Dương Văn Minh.[citation needed]

Exile[edit]

Vũ Văn Mẫu moved to Paris in 1988, where he died on 20 August 1998, at age 84.[1]

References[edit]

Political offices
Preceded by
Nguyễn Bá Cẩn
Prime Minister of the Republic of Vietnam
1975
Succeeded by
Huỳnh Tấn Phát
Wikipedia content is licensed under the GFDL License
Powered by YouTube
MASHPEDIA
LEGAL
  • Mashpedia © 2014