Play Video
1
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
::2014/03/16::
Play Video
2
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
::2012/10/23::
Play Video
3
Văn Công Đồng - Thỉnh Mẫu
Văn Công Đồng - Thỉnh Mẫu
::2013/12/10::
Play Video
4
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
::2012/10/24::
Play Video
5
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
::2011/12/18::
Play Video
6
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
::2014/05/14::
Play Video
7
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
::2013/05/17::
Play Video
8
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
::2013/07/04::
Play Video
9
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
::2013/12/26::
Play Video
10
CHUA NGUYET-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA NGUYET-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
11
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
Xuân Hinh - Văn Ca Thánh Mẫu - Văn Cô Đôi Cam Đường (Tan.Nguyenhuy®).mp4
::2012/02/09::
Play Video
12
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
::2013/05/17::
Play Video
13
Video căn hộ mẫu setup nội thất tại The Sparks Lê Văn Lương
Video căn hộ mẫu setup nội thất tại The Sparks Lê Văn Lương
::2014/08/04::
Play Video
14
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
::2013/05/26::
Play Video
15
Một Mai Em Đi - Hồ Hoàng Yến - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Một Mai Em Đi - Hồ Hoàng Yến - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2013/08/21::
Play Video
16
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-4
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-4
::2013/10/07::
Play Video
17
Văn mẫu - tả người  - tả bác nông dân cày ruộng
Văn mẫu - tả người - tả bác nông dân cày ruộng
::2014/06/11::
Play Video
18
Văn Mẫu Âu Cơ
Văn Mẫu Âu Cơ
::2014/01/15::
Play Video
19
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
::2014/06/26::
Play Video
20
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 4-1
Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 4-1
::2013/10/07::
Play Video
21
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2014/02/16::
Play Video
22
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
::2011/03/25::
Play Video
23
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
::2012/06/12::
Play Video
24
Văn Nghệ Trường Mẫu Giáo Măng Non Hội An
Văn Nghệ Trường Mẫu Giáo Măng Non Hội An
::2014/02/15::
Play Video
25
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
::2013/09/04::
Play Video
26
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
::2013/05/28::
Play Video
27
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
::2014/01/15::
Play Video
28
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
::2014/06/10::
Play Video
29
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
30
giấy dán tường hoa văn mẫu mới, cung cấp giấy dán tường tphcm
giấy dán tường hoa văn mẫu mới, cung cấp giấy dán tường tphcm
::2013/08/28::
Play Video
31
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
::2013/05/26::
Play Video
32
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
::2014/02/28::
Play Video
33
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
::2013/05/26::
Play Video
34
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
::2014/06/19::
Play Video
35
tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2014
tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2014
::2014/01/20::
Play Video
36
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
37
bé mẫu giáo trung văn múa  hát về đảo xa
bé mẫu giáo trung văn múa hát về đảo xa
::2014/08/29::
Play Video
38
Ôn tập môn Văn học - Nghị luận xã hội "Tình mẫu tử trong xã hội hiện đại ngày nay"
Ôn tập môn Văn học - Nghị luận xã hội "Tình mẫu tử trong xã hội hiện đại ngày nay"
::2014/03/02::
Play Video
39
Mẫu giáo Hoa Hồng - Hội diễn văn nghệ CNVC 2014
Mẫu giáo Hoa Hồng - Hội diễn văn nghệ CNVC 2014
::2014/05/05::
Play Video
40
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
::2014/05/22::
Play Video
41
mẫu diễn văn khai mạc đại hội công đoàn cơ sở 2014
mẫu diễn văn khai mạc đại hội công đoàn cơ sở 2014
::2013/11/22::
Play Video
42
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2014/01/20::
Play Video
43
Hát Chầu Văn Hầu Mẫu Giá Quan Đệ Đệ Tứ - Quyền Cai Bốn Phủ
Hát Chầu Văn Hầu Mẫu Giá Quan Đệ Đệ Tứ - Quyền Cai Bốn Phủ
::2012/11/11::
Play Video
44
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
::2011/12/19::
Play Video
45
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
46
Bảo mẫu bùi văn ba
Bảo mẫu bùi văn ba
::2013/12/31::
Play Video
47
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2013/12/29::
Play Video
48
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
::2011/12/19::
Play Video
49
Vũ khúc Trống Cơm của Lớp mẫu Giáo TVNVL
Vũ khúc Trống Cơm của Lớp mẫu Giáo TVNVL
::2013/06/05::
Play Video
50
Anh Còn Nợ Em - Lâm Thúy Vân - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Anh Còn Nợ Em - Lâm Thúy Vân - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2013/08/19::
NEXT >>
RESULTS [51 .. 101]
From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Vu Van Mau)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is , but is often simplified to Vu in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Mẫu.
Vũ Văn Mẫu
Prime Minister of the Republic of Vietnam
In office
28 April 1975 – 30 April 1975
President Dương Văn Minh
Preceded by Nguyễn Bá Cẩn
Succeeded by Huỳnh Tấn Phát (as Chairman of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam)
Personal details
Born (1914-07-25)25 July 1914
Hanoi, French Indochina
Died 20 August 1998(1998-08-20) (aged 84)
Paris, France
Alma mater University of Paris

Vũ Văn Mẫu (25 July 1914 – 20 August 1998) was the last Prime Minister of South Vietnam and served under President Dương Văn Minh.

Biography[edit]

Vũ Văn Mẫu was born in 1914 in Hanoi, Indochina. He earned a doctorate in law from the University of Paris and practiced law in Hanoi. After Vietnam’s partition in 1954, he moved to Saigon with his family and joined the Faculty of Law at the University of Saigon, where he became the Dean of the Faculty. He was recognized as an expert in civil and historical law. After several years as a professor he then became a local Saigon judge, rising through the ranks to become Judge of the Saigon Superior Court. During his legal career and even during retirement and exile, he authored a number of books, including one entitled Vietnamese Civil Law.[citation needed]

Political career[edit]

Mẫu was South Vietnam's ambassador to the United Kingdom, Belgium and the Netherlands in the 1960s.[1]

In the early 1970s, he was elected Senator of the Republic where he became a prominent national politician. In 1975, he became Prime Minister of the Republic of Vietnam under President Dương Văn Minh.[citation needed]

Exile[edit]

Vũ Văn Mẫu moved to Paris in 1988, where he died on 20 August 1998, at age 84.[1]

References[edit]

Political offices
Preceded by
Nguyễn Bá Cẩn
Prime Minister of the Republic of Vietnam
1975
Succeeded by
Huỳnh Tấn Phát
Wikipedia content is licensed under the GFDL License
Powered by YouTube
LEGAL
  • Mashpedia © 2014