Play Video
1
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
Chầu Văn Mẫu Đầm Đa -rất hay
::2014/03/16::
Play Video
2
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 1 )
::2012/10/23::
Play Video
3
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
Hát văn đền thờ mẫu Âu Cơ
::2014/06/26::
Play Video
4
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
Hát chầu văn mẫu đầm đa , mẫu mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân ( Phần 2 )
::2012/10/24::
Play Video
5
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
Hầu Văn Huế : Mẫu Thoải Cung
::2013/05/17::
Play Video
6
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
Tập văn nghệ - Mẫu Giáo Bé
::2014/05/14::
Play Video
7
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
Hầu Đồng Văn Ca Thánh Mẫu :Xuân Hinh Văn Thờ thỉnh nhang chúa Tiên ngự đồng
::2011/12/18::
Play Video
8
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
PGHH - Lễ giỗ thân mẫu đồng đạo Võ Văn Tác
::2013/12/26::
Play Video
9
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn
::2013/05/17::
Play Video
10
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
Chầu Văn: Thỉnh Mẫu Tam Tòa và Văn Tôn Ông Đệ Nhất
::2014/02/28::
Play Video
11
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
Lễ Hầu Thánh Phủ Mẫu Dương Độ 4 18 01 2013
::2013/07/04::
Play Video
12
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
HẦU VĂN ĐỨC THÁNH MẪU THIÊN-Y-A-NA
::2012/10/18::
Play Video
13
Văn mẫu - tả người  - tả bác nông dân cày ruộng
Văn mẫu - tả người - tả bác nông dân cày ruộng
::2014/06/11::
Play Video
14
Văn Mẫu Âu Cơ
Văn Mẫu Âu Cơ
::2014/01/15::
Play Video
15
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
Hát Văn Cửu Trùng Thánh Mẫu Part 1
::2013/05/26::
Play Video
16
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-4
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 3-4
::2013/10/07::
Play Video
17
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
Thiền sư Vũ Công Lý nói về diễn đàn văn nghệ nổi tiếng Mẫu Tâm
::2011/03/25::
Play Video
18
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 4-1
[AudioBook-622] Những bài Làm văn mẫu lớp 6 - Tập 1 - Phần 4-1
::2013/10/07::
Play Video
19
Văn Công Đồng   Thỉnh Mẫu   Công Mạnh   Trọng Quỳnh  Karaoke Quang Doanh
Văn Công Đồng Thỉnh Mẫu Công Mạnh Trọng Quỳnh Karaoke Quang Doanh
::2014/07/25::
Play Video
20
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
Hát văn đền thờ mẫu Âu cơ Chùa Tiên phần 1
::2014/06/26::
Play Video
21
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
Tập làm văn theo bài văn mẫu này. Hài VCĐ haha...
::2013/05/28::
Play Video
22
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
Bản Văn Thờ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu , Hát Văn, Hầu Bóng ( Giao Lưu Hát Văn Việt Nam - Phần Lan ) p2
::2013/09/04::
Play Video
23
Video căn hộ mẫu setup nội thất tại The Sparks Lê Văn Lương
Video căn hộ mẫu setup nội thất tại The Sparks Lê Văn Lương
::2014/08/04::
Play Video
24
tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2014
tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2014
::2014/01/20::
Play Video
25
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
[Full HD 1080] Bảo Mẫu Gặp Nạn
::2013/12/23::
Play Video
26
Hát Văn Thiên Y Thánh Mẫu part 2
Hát Văn Thiên Y Thánh Mẫu part 2
::2013/05/26::
Play Video
27
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
Chầu Văn, Văn Thờ, Thỉnh 3 Giá Mẫu Và Hát Văn Quan Đệ Nhất
::2014/01/15::
Play Video
28
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Quan Đệ Ngũ
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Quan Đệ Ngũ
::2011/12/19::
Play Video
29
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
Văn Nghệ Mẫu Nhà - Hội Trại THIET THACH Group
::2014/06/10::
Play Video
30
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
Hầu đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh: Giá hầu Ông Hoàng mười_02
::2011/12/19::
Play Video
31
Văn Nghệ Trường Mẫu Giáo Măng Non Hội An
Văn Nghệ Trường Mẫu Giáo Măng Non Hội An
::2014/02/15::
Play Video
32
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
TAM TOA THANH MAU-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
33
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Nối Lại Tình Xưa - Mỹ Huyền - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2014/02/16::
Play Video
34
Mẫu giáo Hoa Hồng - Hội diễn văn nghệ CNVC 2014
Mẫu giáo Hoa Hồng - Hội diễn văn nghệ CNVC 2014
::2014/05/05::
Play Video
35
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
Hát Văn Thượng Ngàn Thánh Mẫu part 4
::2013/05/26::
Play Video
36
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
Đạo Mẫu VN - Hát Văn Quan Đệ Tam Thái Tử - Khắc Tư - Studio - Hà Nội
::2012/08/10::
Play Video
37
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
CHUA THAC BO-BỘ TỨ VĂN CA THÁNH MẪU
::2014/01/21::
Play Video
38
Cách vẽ móng tay đẹp - Kiểu cọ nét - Mẫu hoa văn - rosavn.net
Cách vẽ móng tay đẹp - Kiểu cọ nét - Mẫu hoa văn - rosavn.net
::2014/02/19::
Play Video
39
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
Đêm công diễn văn nghệ của trường mẫu giáo Hoa Mai - Tp Tam KỳcvabctB
::2014/05/22::
Play Video
40
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
Hát Văn Thủy Cung Thánh Mẫu Part 3
::2013/05/26::
Play Video
41
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
Hầu Đồng Văn ca Thánh Mẫu : Xuân Hinh, Giá hầu Cô Bơ
::2011/12/19::
Play Video
42
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên bo giấy P2
::2014/06/19::
Play Video
43
Mừng Tiệc Mẫu - Thanh Đồng,Cung Văn - Phùng Tuấn Anh 2011 (DVD1)
Mừng Tiệc Mẫu - Thanh Đồng,Cung Văn - Phùng Tuấn Anh 2011 (DVD1)
::2012/07/19::
Play Video
44
Bài giảng mẫu Tiểu học   Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
Bài giảng mẫu Tiểu học Nghiệp vụ sư phạm (alomua.vn, huongsacdatviet.com, tacphamvietnam)
::2014/07/06::
Play Video
45
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Văn Chương (Phần 1)
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Văn Chương (Phần 1)
::2014/04/18::
Play Video
46
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013, mới nhất
::2014/01/20::
Play Video
47
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
Hát văn Bát Tràng Bản Hương Thánh Mẫu
::2012/06/12::
Play Video
48
Anh Còn Nợ Em - Lâm Thúy Vân - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
Anh Còn Nợ Em - Lâm Thúy Vân - Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2012
::2013/08/19::
Play Video
49
văn nghệ trường mẫu giáo số 1 Nam Phước.lớp lớn Bình An
văn nghệ trường mẫu giáo số 1 Nam Phước.lớp lớn Bình An
::2014/02/22::
Play Video
50
mẫu diễn văn khai mạc đại hội công đoàn cơ sở 2014
mẫu diễn văn khai mạc đại hội công đoàn cơ sở 2014
::2013/11/22::
NEXT >>
RESULTS [51 .. 101]
From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Vu Van Mau)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is , but is often simplified to Vu in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Mẫu.
Vũ Văn Mẫu
Prime Minister of the Republic of Vietnam
In office
28 April 1975 – 30 April 1975
President Dương Văn Minh
Preceded by Nguyễn Bá Cẩn
Succeeded by Huỳnh Tấn Phát (as Chairman of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam)
Personal details
Born (1914-07-25)25 July 1914
Hanoi, French Indochina
Died 20 August 1998(1998-08-20) (aged 84)
Paris, France
Alma mater University of Paris

Vũ Văn Mẫu (25 July 1914 – 20 August 1998) was the last Prime Minister of South Vietnam and served under President Dương Văn Minh.

Biography[edit]

Vũ Văn Mẫu was born in 1914 in Hanoi, Indochina. He earned a doctorate in law from the University of Paris and practiced law in Hanoi. After Vietnam’s partition in 1954, he moved to Saigon with his family and joined the Faculty of Law at the University of Saigon, where he became the Dean of the Faculty. He was recognized as an expert in civil and historical law. After several years as a professor he then became a local Saigon judge, rising through the ranks to become Judge of the Saigon Superior Court. During his legal career and even during retirement and exile, he authored a number of books, including one entitled Vietnamese Civil Law.[citation needed]

Political career[edit]

Mẫu was South Vietnam's ambassador to the United Kingdom, Belgium and the Netherlands in the 1960s.[1]

In the early 1970s, he was elected Senator of the Republic where he became a prominent national politician. In 1975, he became Prime Minister of the Republic of Vietnam under President Dương Văn Minh.[citation needed]

Exile[edit]

Vũ Văn Mẫu moved to Paris in 1988, where he died on 20 August 1998, at age 84.[1]

References[edit]

Political offices
Preceded by
Nguyễn Bá Cẩn
Prime Minister of the Republic of Vietnam
1975
Succeeded by
Huỳnh Tấn Phát
Wikipedia content is licensed under the GFDL License
Powered by YouTube
LEGAL
  • Mashpedia © 2014